Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

1. Mục đích thu thập thông tin

Tập đoàn Novaland thu thập thông tin cá nhân của khách hàng trên website Aqua City nhằm mục đích:

 • Cung cấp thông tin về dự án Aqua City và các sản phẩm bất động sản của Novaland
 • Xử lý các yêu cầu, thắc mắc của khách hàng
 • Gửi thông tin khuyến mãi, ưu đãi của Novaland đến khách hàng

2. Phạm vi thu thập thông tin

Novaland thu thập các thông tin cá nhân của khách hàng bao gồm:

 • Tên, địa chỉ, số điện thoại, email
 • Thông tin về nhu cầu, sở thích của khách hàng

3. Phương thức thu thập thông tin

Novaland thu thập thông tin cá nhân của khách hàng thông qua các phương thức sau:

 • Khách hàng cung cấp thông tin trực tiếp trên Website
 • Novaland thu thập thông tin từ các nguồn hợp pháp khác

4. Sử dụng và chia sẻ thông tin

Novaland sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng để:

 • Cung cấp thông tin về dự án Aqua City và các sản phẩm bất động sản của Novaland
 • Xử lý các yêu cầu, thắc mắc của khách hàng
 • Gửi thông tin khuyến mãi, ưu đãi của Novaland đến khách hàng

Novaland cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng và chỉ chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng với các bên sau:

 • Các đối tác thực hiện dịch vụ cho Novaland, bao gồm các công ty cung cấp dịch vụ quản lý Website, dịch vụ chăm sóc khách hàng, dịch vụ marketing,…
 • Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu theo quy định của pháp luật

5. Quyền của khách hàng

Khách hàng có các quyền sau đối với thông tin cá nhân của mình:

 • Quyền truy cập, chỉnh sửa, xóa thông tin cá nhân của mình
 • Quyền yêu cầu Novaland ngừng sử dụng thông tin cá nhân của mình

6. Cam kết bảo mật thông tin

Novaland cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng theo các quy định của pháp luật. Novaland sẽ sử dụng các biện pháp bảo mật phù hợp để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép thông tin cá nhân của khách hàng.

© 2023 Aquacity-Novaland.vn, All rights reserved

0988 47 6006
Liên hệ